درس خوندن نامتعادل، نتیجه خوب یا حماقت؟

آیا بجای انجام همه کارها درس بخونیم خوبه؟

گروه مشاوره و برنامه ریزی رندو مهندس سروش جباری

9 پاسخ به "درس خوندن نامتعادل، نتیجه خوب یا حماقت؟"

    ارسال یک پیام

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.