نکاتی در مورد خواندن هندسه

✔️نکاتی در مورد خواندن هندسه:
قضایا را باید به مرور در ذهن بسپارید
برعکس اکثر دروس که بعد از خواندن حجمی از مطالب شروع به حل تمرین میکنیم

در هندسه باید بعد از خواندن هر قضیه با استفاده از همان قضیه شروع به حل کردن تمرینات کتاب،تمرینات جزوه معلم،تمرینات خارج از کتاب کنید ،سپس سراغ قضیه بعدی بروید.

این کار باید طی ۳ مرحله هر ۲ یا ۳ روز یکبار انجام شود(مرحله اول و دوم میتوانید مستقیما از جزوه و اثباتها استفاده کنید)

ناامید نشوید نشستن قضایای هندسه در مغز نیاز به صبر و مرور دارد.

3 پاسخ به "نکاتی در مورد خواندن هندسه"

    ارسال یک پیام

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.