اکتبر 2019

31

اکتبر'19

بررسی منابع ادبیات برای ۳سال دبیرستان

بررسی منابع ادبیات برای ۳سال دبیرستان : در زیر به بررسی انواع منابع پرداخته میشود و اینکه هر منبع برای …

مشاهده

24

اکتبر'19

چگونه تست هندسه بزنیم؟

چگونه تست هندسه بزنیم؟ از روش تستی استفاده کنیم؟ خیلی ها از روش مطالعه و تست زنی درس ریاضی ،در …

مشاهده

23

اکتبر'19

چگونه تراز خود را بالا ببرم؟

چگونه تراز خود را بالا ببرم؟ چرا هرچی بیشتر میخونم ترازم پایین تره؟ سوال اینجاست که آیا فقط زیاد خواندن …

مشاهده

11

اکتبر'19

بررسی منابع دین و زندگی دبیرستان

برای بررسی منابع دین و زندگی دبیرستان ما کتاب ها رو تحلیل کردیم. نوشته زیر را با دقت مطالعه کنید. …

مشاهده