مشاوره و برنامه ریزی اصولی رو با شروع کن! موسسه مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی رندو انجام دادن با شما نتیجه گرفتن با ما تیم رندو هر روز مشاوره هر روز پیگیری رفع اشکال برنامه تخصصی مطابق با سطح شما بررسی گزارش روزانه دفاتر حضوری جهت رفاه حال مراجعه کنندگان می باشد و هیچ تفاوتی
در کیفیت مشاوره و برنامه ریزی حضوری و غیر حضوری وجود ندارد.
در رندو مشاوره و برنامه ریزی به صورت حضوری و غیر حضوری انجام می شود 013-32135667-8 تماس: 021-28428637-8
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی حرفه ای
پیگیری روزانه رفع اشکال و آزمون
انتخاب رشته تخصصی

آخرین مطالب

از مشاورین ما

مهندس سروش جباری

خانم زهرا قوام

خانم زهرا ایمانی پارسا

خانم دیبا رهبر

نظرات همراهان ما

پخش ویدیو
طراحی و توسعه توسط مریم زمانی