اگر دوست داشته باشی برای اینکه یک برنامه ریزی عالی و یک مشاور  واقعی داشته باشی میتونی عدد ۱ را به ۱۰۰۰۵۸۳۰ ارسال کنی.

تماس با شعبه مرکزی رندو:

02128428637

02128428638