جهت ثبت شکایت می توانید از راه های زیر با ما در تماس باشید :

خانم مهندس حقدوست واحد بازرسی، شکایت و پذیرش : ۰۹۹۰۴۹۵۳۰۳۴

تماس با موسسه : ۰۲۱۲۸۴۲۸۶۳۷ داخلی شماره ۳

آدرس ایمیل موسسه : randoteamm@gmail.com