روش انتخاب رشته تخصصی رندو :
۱- فرم آشنایی با رشته های دانشگاهی
۲- مشاوره رشته های دانشگاهی
۳- نکات دفترچه
۴- صحبت با اشخاص فارغ التحصیل و دانشجوی رشته های انتخاب شده
۵- مشاوره و انتخاب اولویت رشته و شهر
۶- انتخاب رشته نهایی به روش دو به تک

برای آگاهی اطلاعات بیشتر از روش ها و هزینه های انتخاب رشته کلمه “انتخاب رشته” را به سامانه ۱۰۰۰۵۸۳۰ پیامک کنید. و یا با شماره های ۰۲۱۲۸۴۲۸۶۳۷ ویا ۰۲۱۲۸۴۲۸۶۳۸ داخلی ۳ تماس بگیرید.
با تشکر تیم انتخاب رشته رندو