اکتبر 2020

05

اکتبر'20

چند تن از رتبه های زیر10، زیر 100 و زیر1000 رندودر کنکور 99

با اعلام نتایج کنکور 99، بخشی ار رتبه های برتر رندو مشخص شدند. شهاب کهزادی ۶ تجربی و ۹۵ زبانعلیرضا …

مشاهده