کنکور

20

فوریه'20

17

ژانویه'19

طراحی سوال – یکی از روش ها برای رسیدن به قدرت

طراحی سوال – یکی از روش ها برای رسیدن به قدرت دو نوع طراحی  سوال داریم: طراحی کردن سوال ذهنی …

مشاهده

08

ژانویه'19

زیرگروه ۱ رشته تجربی -اصطلاحات کنکور سراسری

زیرگروه ۱ رشته تجربی درسها با ضریب در زیرگروه ۱ رشته تجربی :  زمین شناسی (با ضریب ۰ )، ریاضی …

مشاهده

07

ژانویه'19

هر روز اینو از خدا بخواهید

  هر روز اینو از خدا بخواهید خدایا به من کمک کن تا صبر کردن را یاد بگیرم هر روز …

مشاهده

07

ژانویه'19

تا عید تمام کردن دروس

تا عید تمام کردن دروس دیدگاه های اشتباه دانش آموزان:تاعید حتما باید تموم کنم، اگر تا عید تمام نکنم موفق …

مشاهده

11

دسامبر'18

زیرگروه رشته ریاضی -اصطلاحات کنکور سراسری

زیرگروه رشته ریاضی زیرگروه رشته ریاضی : زیر گروه ۱   ضرایب دروس: ریاضی ۴،فیزیک ۳ ،شیمی۲،عمومیا هم ۱ هوا …

مشاهده

10

دسامبر'18

زیر گروه رشته تجربی -زیر گروه ۲و۳

زیر گروه رشته تجربی زیر گروه رشته تجربی :زیر گروه ۲ زیر گروه ۲ درسها با ضریب:زمین شناسی ۱،ریاضی ۳،زیست۴،فیزیک …

مشاهده

10

دسامبر'18

زیرگروه ۴ تجربی-اصطلاحات کنکور

زیرگروه ۴ تجربی واحد اطلاع رسانی رندو زیرگروه ۴ تجربی در درسها با ضریب زمین۱،ریاضی۴،زیست۲،فیزیک۳،شیمی۲ در رشته های دیان و مذاهب، …

مشاهده

02

دسامبر'18

سینتیک ، مرحله واکنش (۲).درک مفهوم شیمی – قسمت ۱/۴

سینتیک درک مفهوم شیمی قسمت ۱ / ۴ سینتیک شیمیایی – مرتبه واکنش (۲) تو این قسمت و قسمت بعد …

مشاهده

28

نوامبر'18

خواب شبانه و اهمیت آن

خواب شبانه چرا شب ها باید به موقع و به اندازه کافی خوابید؟  خواب شبانه و اهمیت آن وقتی جسم …

مشاهده