رشته علوم دامی

۱) تعریف و هدف رشته علوم دامی

علوم دامی مجموعه علوم و فنونی است که در زمینه تغذیه و بهداشت، ژنتیک و اصلاح، فیزیولوژی و مدیریت و پرورش حیوانات اهلی و طیور مورد استفاده قرار می گیرد.
مراکز آموزش عالی کشور در ۴ مقطع جداگانه علوم دامی دانشجو می پذیرند:
الف) کاردانی: شامل رشته های تکنولوژی تولیدات دامی، تکنولوژی پرورش طیور، تکنولوژی پرورش گاو و گاومیش، تکنولوژی پرورش زنبور عسل و تکنولوژی پرورش دام در مرتع.
ب) کارشناسیرشته علوم دامی: شامل رشته های مهندسی علوم دامی، مهندسی تولیدات دامی، مهندسی پرورش گاو و گاومیش، مهندسی پرورش طیور.
ج) کارشناسی ارشد رشته علوم دامی: شامل رشته

های تغذیه دام، ژنتیک و اصلاح دام، دکترای فیزیولوژی دام.
د) دکترای تخصصی: شامل دکترای تغذیه دام، دکترای اصلاح دام، دکترای فیزیولوژی دام.
تربیت نیرو در مقطعهای کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در زمینه های مختلف علوم دامی به منظور تأمین نیروی متخصص مورد نیاز در واحدهای دامپروری، سازمانها و نهادهای تخصصی و برنامه ریزی، مراکز آموزشی در مقطعهای متوسطه و عالی، محقق و پژوهشگر در بخش کشاورزی و تربیت مجریان، مدیران و کارشناسان امور دام در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی از جمله هدفهای این رشته تحصیلی است.

صنعت و بازارکار رشته علوم دامی
تواناییهای لازم برای داوطلبان این رشته و ادامه تحصیل در آن
داوطلب باید از روحیه کار در محیطهای کشاورزی و روستایی، کار در کنار حیوانات و گیاهان و همچنین از قدرت جسمی لازم، برخوردار باشد و در درسهای علوم پایه مخصوصاً زیست شناسی قوی باشد.

آشنایی با رشته های علوم تجربی کلیک کن

آشنایی با رشته های  ریاضی فیزیک کلیک کن

سوالا متداول دانش آموزان کلیک کن

تواناییهای فارغ التحصیلان

دانش آموختگان رشته علوم دامی در مقطعهای تحصیلی مختلف، می توانند در موارد مختلف، ایفای وظیفه کنند که به طور مختصر به شرح زیر است:

الف) کاردانی رشته علوم دامی:

• اداره امور واحدهای پرورش دام، طیور و زنبور عسل.
• کمک به کارشناسان در تدوین و اجرای برنامه های مدیریت پرورشی، بهداشت، تغذیه، اصلاح، تولید مثل و …، دام و طیور.
• همکاری در اجرای طرحها و استفاده بهینه از امکانات موجود.

ب: کارشناسی رشته علوم دامی:

• مدیریت واحدهای تولیدی دولتی، تعاونی و خصوصی دامپروری.
• کارشناسی مختصص برنامه ریزی در زمینه های مختلف علوم دامی در سازمانهایی چون وزارت کشاورزی، جهادسازندگی و غیره.
• تدر

یس در هنرستانهای کشاورزی و کارشناسی امور آموزشی و تحقیقاتی در مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی و مشاوره ای.

ج) کارشناسی ارشد

• تدریس درسهای علوم دامی در آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی.
• تحقیق در زمینه های مختلف امور دام و طیور.
• برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی و تخصصی در زمینه های مختلف علوم دامی.

د) دکترای تخصصی رشته علوم دامی:

• تدریس و پژوهش در مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور – قبول مسوولیتهای مهم اجرایی و مشاوره ای در امر برنامه ریزی، انتقال فن آوری و افزایش توان تولیدی بخش علوم دامی کشور.
• کمک در توسعه مرزهای دانش و فنون پیشرفته در رشته های مختلف علوم دامی

۱-۲) اهمیت و جایگاه رشته علوم دامی در جامعه

تأمین پروتئین مورد نیاز کشور همواره از عمده مشکلات اقتصادی و در عین حال پرهزینه بوده است. در شرایط فعلی نیازهای غذایی انسان یا از طریق تولیدات گیاهی تأمین می گردد و یا از طریق تولیدات دامی. تولیدات دامی بهترین منبع تأمین پروتئین مورد نیاز جوامع بشری است. اهمیت این امر باعث گردیده است که امروزه در کشورهای پیشرو جهان شاهد پیشرفتهای شگرف تکنیکی در تأمین منابع پروتئین باشیم. با توجه به موارد فوق نیاز و جایگاه رشته علوم دامی در جامعه مشخص می گردد.

سطوح رشته رشته علوم دامی

ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
۱ آزاد- ایلام *
۲ آزاد- بهبها ن *
۳ آزاد- بیرجند *
۴ آزاد- پیشوا * *
۵ آزاد- تبریز *
۶ آزاد- داراب *
۷ آزاد- رشت *
۸ آزاد- ساوه * *
۹ آزاد- سراب *
۱۰ آزاد- شبستر * *
۱۱ آزاد- شهرکرد *

۱۲ آزاد- شهریار * *
۱۳ آزاد- قایم شهر *
۱۴ آزاد- گلبهار *
۱۵ آزاد- گلپایگان *
۱۶ آزاد- نوشهر و چالوس *
۱۷ آزاد- ورامین پیشوا * *
۱۸ آزاد- کاشمر * *
۱۹ آزاد- کرج *
۲۰ آزاد- کلیبر *
۲۱ آزاد- یاسوج *
۲۲ آزاد-ابهر *
۲۳ آزاد-بروجرد *
۲۴ آزاد-خوراسگان * *
۲۵ آزاد-مراغه *
۲۶ آمورشکده کشاورزی کر ج *
۲۷ ارومیه * *
۲۸ بوعلی سینا همدان
*
*
۲۹ بیرحند *
۳۰ تبریز * *
۳۱ تربیت مدرس *
۳۲ تهران *
۳۳ رازی کرمانشاه * *
۳۴ زابل * *
۳۵ زنجان * *
۳۶ شهرکرد * *
۳۷ شهیدباهنرکرمان *
۳۸ شهیدچمران اهواز * *
۳۹ شیراز * *
۴۰ صنعتی اصفهان * *
۴۱ علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان * *
۴۲ فردوسی مشهد * *
۴۳ گیلان * *
۴۴ مازندران * *
۴۵ مجتمع آموزش عالی ابوریحان- مامازن ورامین *
۴۶ یاسوج *

درسهای رشته رشته علوم دامی

ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ آبیاری عمومی ۲ آمار و احتمالات
۳ اصلاح دام ۱ ۴ اصلاح دام ۲
۵ اصول بهداشت دام ۶ اصول تبدیل و نگهداری فرآورده‌های کشاورزی
۷ اصول ترویج و آموزش کشاورزی ۸ اقتصاد کشاورزی
۹ اکولوژی ۱۰ بررسی مسائل دامپروری
۱۱ برنامه نویسی کامپیوتر ۱۲ بیماریهای دام و طیور
۱۳ بیماریهای گیاهی ۱۴ بیوشیمی عمومی
۱۵ پرورش اسب ۱۶ پرورش زنبور عسل
۱۷ پرورش زنبور عسل تکمیلی ۱۸ پرورش شتر
۱۹ پرورش طیور ۲۰ پرورش گاو شیری
۲۱ پرورش گاومیش ۲۲ پرورش گوسفند و بز
۲۳ پرورش ماهی ۲۴ پرورش کرم ابریشم
۲۵ تشریح و فیزیولوژی دام ۲۶ تغذیه دام ۱
۲۷ تغذیه دام ۲ ۲۸ تغذیه دام ۳ جیره نویسی
۲۹ تکنولوژی پشم و پوست ۳۰ جانور شناسی
۳۱ جنین شناسی ۳۲ حشره‌شناسی و دفع آفات
۳۳ خاک‌شناسی عمومی ۳۴ دامپروری عمومی
۳۵ ریاضیات عمومی ۳۶ زراعت عمومی
۳۷ زراعت غلات ۳۸ زراعت نباتات علوفه‌ای
۳۹ ژنتیک ۴۰ ساخت ابزار و آلات زنبورداری
۴۱ ساختمانها و تاسیسات دامپروری ۴۲ سمینار
۴۳ شناخت گوشت ۴۴ شیمی آلی
۴۵ شیمی تجزیه ۴۶ شیمی عمومی
۴۷ صنایع ابنیات ۴۸ طرح آزمایشهای کشاورزی۱
۴۹ عملیات کشاورزی ۵۰ عملیات کارگاهی
۵۱ فیزیولوژی تولید مثل ۵۲ فیزیک عمومی
۵۳ گیاهشناسی ۱(فیزیولوژی و تشریح ) ۵۴ ماشین‌های کشاورزی
۵۵ ماشینهای ویژه دامپروری ۵۶ مدیریت و حسابداری
۵۷ مدیریت واحدهای دامپروری ۵۸ مرتع‌داری
۵۹ میکروبیولوژی عمومی ۶۰ هوا و اقلیم شناسی
۶۱ کارآموزی

پیوستن به اینستاگرام رندو کلیک کن

پیوستن به تلگرام رندو کلیک کن

درباره رندو متفاوت ترین گروه مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی کشور

101 پاسخ به "رشته علوم دامی"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.