کتاب جامع سنجش عمومی [هزینه پست ویژه با بسته بندی ۲۰,۰۰۰ تومان است]

تخفیف ویژه عید فطر فقط ۶۴ هزار تومان
نحوه محاسبه قیمت : قیمت کتاب ۸۵ هزار تومان با تخفیف ویژه رندو ۸۰ هزار تومان + ۲۰ هزار تومان هزینه پست ویژه = ۱۰۰ هزار تومان